• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chiến lược giao dịch vàng của một số tổ chức ngày 29/3 (cập nhật)

 

Eximbank -Chiến lược giao dịch vàng

Bán 1330

Mục tiêu 1315

Dừng lỗ 1338

VNINVEST -Chiến lược giao dịch vàng

Pivot: 1327.57

Chiến lược giao dịch:

Sell: 1329     SL: 1335      TP: 1310

Các mức hỗ trợ kỹ thuật:

Mức kháng cự: 1331 – 1339 – 1355

Mức hỗ trợ:      1316 – 1308 – 1292

Giavang.net tổng hợp

SmartNews.Com
Chế độ xem :