• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kinh tế Việt Nam

Giảm lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu

Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng VNĐ giảm từ 10,5% xuống 9,6% và lãi suất cho vay tín dụng giảm từ 7,8% xuống 7,2%/năm. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nh&...
SmartNews.Com
Chế độ xem :