• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Forex Million: Vàng giao dịch trong kênh tăng

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) đang được giao dịch theo xu hướng tăng.

Xu hướng tăng kì vọng sẽ tiếp tục khi vàng giao dịch ổn định trên vùng hỗ trợ $1147, và theo sau đó là việc kiểm nghiệm kháng cự $1180.

Kịch bản phụ:

Xu hướng giảm sẽ nhanh chóng xuất hiện khi vàng giảm xuống dưới vùng hỗ trợ $1147, và theo sau đó là việc dịch chuyển xuống hỗ trợ tại $1135.

XAU/USD Hour Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ giờ H1

Dự báo trước

XAU/USD Hour Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ giờ H1

Dự báo giá vàng tuần từ 10/11 – 14/11

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) đang được giao dịch theo xu hướng giảm.

Xu hướng giảm kì vọng sẽ tiếp tục khi vàng giao dịch ổn định dưới vùng kháng cự $1180, và theo sau đó là việc tiếp cận kháng cự $1135. Nếu xu hướng giảm tiếp tục và vàng giảm xuống dưới ngưỡng này, chúng tôi kì vọng kim quý tiếp cận hỗ trợ tại $1100.

Kịch bản phụ:

Xu hướng tăng sẽ nhanh chóng xuất hiện khi vàng tăng lên trên vùng hỗ trợ $1180, và theo sau đó là việc dịch chuyển lên kháng cự tại $1248.

XAU/USD Hourly Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ giờ H4

Dự báo trước:

XAU/USD Hourly Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ giờ H4

Dự báo giá vàng hàng tháng: tháng 10, tháng 11

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) được giao dịch theo xu hướng giảm.

Xu hướng giảm dự kiến sẽ tiếp tục trong trường hợp thị trường giảm xuống dưới mức hỗ trợ $1205. Đà giảm mở rộng kéo thị trường đi xuống và tiếp cận mức hỗ trợ $1186, nếu kim loại quý vẫn tiếp tục di chuyển xuống dưới mức này thì chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tạo hỗ trợ tốt tại mức giá $1135.

Kịch bản phụ:

Xu hướng tăng sẽ sớm xuất hiện khi giá vàng vượt kháng cự $1228. Đây là tín hiệu để quý kim có thể leo lên các kháng cự tiếp theo là $1250 và sau đó là $1285.

XAU/USD Hourly Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ ngày

Dự báo trước:

XAU/USD Daily Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ ngày

Dự báo dài hạn: Tháng 5 -8

Kịch bản chính:

Vàng (XAU/USD) được giao dịch theo xu hướng giảm.

Xu hướng giảm dự kiến sẽ tiếp tục trong trường hợp thị trường giao dịch dưới mức kháng cự $1560. Đà giảm mở rộng kéo thị trường xuống và tiếp cận mức hỗ trợ $1182 và sau đó là $975 – $878.

Kịch bản phụ:

Xu hướng tăng sẽ sớm xuất hiện khi giá vàng vượt kháng cự $1560. Đây là tín hiệu để quý kim có thể leo lên các kháng cự tiếp theo là $1747 và sau đó là $2000.

XAU/USD Weekly Chart

Vàng (XAU/USD) biểu đồ tuần

Giavang.net

SmartNews.Com
Chế độ xem :