• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chiến lược giao dịch vàng ngày 9/3 của một số tổ chức (cập nhật)


Eximbank – Chiến lược giao dịch vàng ngày 9/3
Chiến lược giao dịch:
Canh bán 1259
Mục tiêu 1244
Chốt lỗ 1268
Giavang.net tổng hợp
SmartNews.Com
Chế độ xem :