• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tiền tệ Việt Nam

Ngày 25/3: Tỷ giá USD/VND giảm nhẹ

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 25/03/2016 như sau: 1 Đô la Mỹ = 21.879 VND, giảm 3 đồng so với ngày 24/3. Thời gian cập nhật là 9h30 ngày 25/3/2016 Sáng nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 22.260 – 22.330 đồng/USD (mua và...

Ngày 24/3: TGTT tăng mạnh 21 đồng

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 24/03/2016 như sau: 1 Đô la Mỹ = 21.882 VND, tăng 21 đồng so với ngày 23/3. Thời gian cập nhật là 9h33 ngày 24/3/2016 Sáng nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 22.320 – 22.390 đồng/USD (mua vào...

TGTT liên tục tăng, giá USD tại các NH vọt tăng theo

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 23/03/2016 như sau: 1 Đô la Mỹ = 21.861 VND, tăng 8 đồng so với ngày 22/3. Thời gian cập nhật là 9h55 ngày 23/3/2016 Sáng nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 22.330 – 22.400 đồng/USD (mua vào ...

Đầu tuần 21/3: TGTT tăng trở lại

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 21/03/2016 như sau: 1 Đô la Mỹ = 21.848 VND, tăng 10 đồng so với ngày 18/3. Thời gian cập nhật là 9h39 ngày 21/3/2016 Sáng nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 22.260 – 22.330 đồng/USD (mua và...

Ngày 11/3: TGTT giảm 10 đồng, giá USD tại các NH ổn định

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 11/03/2016 như sau: 1 Đô la Mỹ = 21.874 VND, giảm 10 đồng so với ngày 10/3....

Ngày 9/3: Tỷ giá USD/VND đi ngang

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 09/03/2016 như sau: 1 Đô la Mỹ = 21.877 VND, giảm 1 đồng so với ngày 8/3. Thời gian cập nhật là 9h31 ngày 9/3/2016 Sáng nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 22.260 – 22.330 đồng/USD (mua vào ...

Ngày 8/3: TGTT có phiên tăng đầu tiên kể từ đầu tháng 3

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 08/03/2016 như sau: 1 Đô la Mỹ = 21.878 VND, tăng 5 đồng so với ngày 7/3....

Ngày 3/3: Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng ổn định

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm (TGTT) của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 03/03/2016 như sau: 1 Đô la Mỹ = 21.904 VND, giảm 1 đồng so với ngày 2/3. Thời gian cập nhật là 10h15 ngày 3/3/2016 Sáng nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 22.270 – 22.340 đồng/USD (mua vào ...
SmartNews.Com
Chế độ xem :