• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tiền tệ Việt Nam

Tỷ giá USD/VND ngày 30/6 biến động nhẹ

Thời gian cập nhật là 9h50 ngày 30/6/2015 Sáng nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.780 – 21.840 đồng/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với ngày 29/6. Ngân hàng Eximbank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.765 – 21.845 đồng/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên ch...

Tỷ giá USD/VND ngày 25/6 ổn định

Thời gian cập nhật là 10h00 ngày 25/6/2015 Sáng nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.780 – 21.840 đồng/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với ngày 24/6. Ngân hàng Eximbank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.760 – 21.840 đồng/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên c...

Tỷ giá USD/VND ngày 23/6 ổn định

Thời gian cập nhật là 10h25 ngày 23/6/2015 Sáng nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.770 – 21.830 đồng/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với ngày 22/6....

Tỷ giá USD/VND ngày 22/6 ổn định

Thời gian cập nhật là 10h01 ngày 22/6/2015 Sáng nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.770 – 21.830 đồng/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với ngày 19/6. Ngân hàng Eximbank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.755 – 21.835 đồng/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên c...

Tỷ giá USD/VND ngày 16/6 ổn định

Thời gian cập nhật là 9h36 ngày 16/6/2015 Sáng nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.770 – 21.830 đồng/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên chiều mua và giữ nguyên chiều bán ra so với ngày 15/6. Ngân hàng Eximbank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.750 – 21.830 đồng/USD (mua vào – bán ra), ggiữ nguyên chiề...

Tỷ giá USD/VND ngày 15/6 ổn định

Thời gian cập nhật là 10h56 ngày 12/6/2015 Sáng nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.770 – 21.830 đồng/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên chiều mua và giữ nguyên chiều bán ra so với ngày 12/6. Ngân hàng Eximbank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.750 – 21.830 đồng/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên chiề...

Tỷ giá USD/VND ngày 11/6 biến động nhẹ

Thời gian cập nhật là10h16 ngày 11/6/2015 Sáng nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.765 – 21.825 đồng/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên chiều mua và giữ nguyên chiều bán ra so với ngày 10/6. Ngân hàng Eximbank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.745 – 21.825 đồng/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên chiều...

Tỷ giá USD/VND ngày 8/6 biến động nhẹ

Thời gian cập nhật là 9h16 ngày 8/6/2015 Sáng nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.790 – 21.860 đồng/USD (mua vào – bán ra), điều chỉnh tăng 10 đồng chiều mua và tăng 20 đồng chiều bán ra so với ngày 5/6. Ngân hàng Eximbank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 21.760 – 21.840 đồng/USD (mua vào – bán ra), g...
SmartNews.Com
Chế độ xem :