Select Page

Tín hiệu giao dịch hiệu quả trên 95%

Bạn có muốn nhận tín hiệu giao dịch miễn phí không ?

Hãy mở tài khoản giao dịch tại đây để được tham gia group VIP miễn phí trị giá 800 USD/năm

Bước 1

Bước 2

Gọi cho chúng tôi : 0907103253

Kết quả kinh doanh của tín hiệu VIP từ 2019 – 2023

Khuyến nghị giao dịch :

Tài khoản 1.000 USD giao dịch với khối lượng 0.03 lot/lệnh.

Tài khoản 1.500 USD giao dịch với khối lượng 0.04 lot/lệnh.

Tài khoản 2.000 USD giao dịch với khối lượng 0.06 lot/lệnh.

Tài khoản 2.500 USD giao dịch với khối lượng 0.08 lot/lệnh.

Tài khoản 3.000 USD giao dịch với khối lượng 0.1 lot/lệnh.

Tài khoản giao dịch bên dưới khởi điểm là 1.000 USD.

Nếu tài khoản của bạn deposit thêm 500 USD thì bạn tăng thêm 0.02 lot/lệnh giao dịch

Khách hàng nhận xét

Lisa Mokovic

Lisa Mokovic

Health Coacher

Tín hiệu giao dịch khá chuẩn

Jason Moran

Jason Moran

Yoga Trainer

Tín hiệu giao dịch đáng tin cậy

Kiana Chapman

Kiana Chapman

Yoga Trainer

Không cần mất nhiều thời gian để phân tích thị trường